Kunststof kozijnen voor woningbouw – nieuwbouw

Bij Pluskozijn is uw project in goede handen, ook als u als aannemer of opdrachtgever weinig ervaring heeft met kunststof kozijnen. De aanpak is net iets anders dan bij bijvoorbeeld houten kozijnen en daarin adviseren wij u graag.

Voor wat betreft nieuwbouwprojecten heeft Pluskozijn een nauwe samenwerking met aannemers, projectontwikkelaars en architecten. Dit is juist bij nieuwbouw erg belangrijk omdat bij nieuwbouwprojecten een correcte tijdplanning erg belangrijk is. Anders dan bij houten kozijnen worden de kunststof kozijnen pas ná het metselen gemonteerd. De juiste sparingmaten dienen te worden aangehouden zodat de kozijnen er vlot in kunnen. Hierdoor is directe en heldere communicatie evenals duidelijke tekeningen erg belangrijk. Het glas en de afwerking komt veelal pas later zodat dit niet kan beschadigen en er eerst netjes gestuukt kan worden. In het gehele proces is de samenwerking en juiste lever- en montagedata erg belangrijk.

De werkzaamheden worden onder de directe leiding van Pluskozijn door deskundige monteurs uitgevoerd. Als er extra capaciteit nodig is kan er snel en flexibel worden geschakeld.

Kunststof kozijnen voor woningbouw – renovatie en onderhoud

Pluskozijn is dé specialist voor onderhoud- en renovatieprojecten, welke in de uitvoering gecompliceerder kunnen zijn dan nieuwbouwprojecten. Voor klein- en grootschalige renovatie- en onderhoudsprojecten heeft Pluskozijn een nauwe samenwerking met aannemers, onderhoudsbedrijven, VVE’s en/of woningbouwverenigingen.

Wij weten exact wat er bij komt kijken om een bestaande situatie duurzaam te verbeteren. Pluskozijn stelt daarbij het ontzorgen van de klant centraal. Hier is de samenwerking met aannemers, onderhoudsbedrijven, VVE’s en/of woningbouwverenigingen erg belangrijk. Maar ook bewoners zelf, aangezien zij bij het merendeel van de renovatie- en onderhoudsprojecten hun woning blijven bewonen.

Bij Pluskozijn zijn we ervaren met de warme opnamen: de inventarisatie geschiedt in dat geval bij de mensen thuis. Dit brengt mogelijke problemen vooraf in kaart waardoor de uitvoering vlekkeloos verloopt. Wij zorgen voor een prettige verstandhouding met de bewoner wat het vertrouwen in het uitvoeringsproces ten goede komt.

Voor wat betreft de montage komt er altijd meer deskundigheid kijken bij renovatie dan bij nieuwbouw: immers de bestaande situatie dient meestal grotendeels gehandhaafd te blijven en de nieuwe kozijnen dienen daar goed op aan te sluiten. Bovendien, in plaats van in een bouwput te lopen, werken we in de bewoonde woonkamers, slaapkamers en badkamers van gezinnen. Gerichte aandacht voor de bewoner en zijn omgeving is daarom erg belangrijk. Juist onze monteurs en voormannen zijn hierin erg ervaren en zorgen voor een prettig verloop van de werkzaamheden.

Kunststof kozijnen voor Utiliteitsbouw

Of het nu om een plattelandsbedrijf gaat of om een hypermodern kantoorgebouw: Pluskozijn denkt en werkt graag met u mee.

Het kenmerkende van de utiliteitsbouw is de grote diversiteit. Afwijkende vormen van kozijnen en glas, schuine of ronden vormen, hoekkozijnen, hele grote raampartijen of juist kleine ramen, elektrische of centrale bediening van ramen en/of deuren: het zorgt ervoor dat onze engineers zich altijd kunnen uitleven. 

Anders dan bij woningen worden er minder kozijnen met draaikiepsystemen uitgevoerd en komen we steeds minder ventilatieroosters tegen.  (De)centraal gestuurde klimaatbeheersing kunnen hiervan de aanleiding zijn. Bijvoorbeeld ventilatiesystemen met warmte terugwin functies zijn voor wat betreft duurzaamheid erg interessant. Ook bestaan er geveltechnieken die verdere zonwering onnodig maken omdat zijn speciaal ontworpen zijn voor het binnenklimaat, bijvoorbeeld met lamellenwanden.

Het ontwerp van een bedrijfspand kent relatief veel vrijheid. Architecten vullen dit niet alleen voor wat betreft het ontwerp in, met de diverse specifieke vormen die invloed hebben op de kozijnen, maar ook de kleurkeuze kan hierdoor erg variëren.  Vaak valt de kleur of kleurencombinatie van de kozijnen daarom niet meer binnen het standaard kleurenpalet. Daarom heeft Pluskozijn al jarenlang een samenwerking met een partij die de mogelijkheid heeft om de Pluskozijn kunststof profielen in zeer variërende kleuren te voorzien nog vóórdat er kozijnen van geproduceerd worden op de centrale fabriek van Pluskozijn. Kostentechnisch is dit rendabel bij middelgrote of grote projecten.

Speciale toepassingen utiliteitsbouw

Paneel omvattende kunststof kozijnen

Bouwprojecten dienen zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Kortere bouwtijd vermindert kosten als rente, materiaalhuur en inefficiënte bedrijfsvoering. Pluskozijn denkt hierin mee. Zoals bijvoorbeeld het paneel omvattende kozijn. Deze is met enkele klikken in een paneelwand te monteren. Deze speciale oplossing van Pluskozijn is uitermate geschikt voor paneelwanden, veelal gebruikt in bedrijfshallen. Er worden sparingen in de panelen gezaagd, en wel op de juiste maat zodat de kunststof kozijnen passen. Deze worden aan de ene zijde in de wand getrokken, waarna hij aan de andere zijde een paar cm door de opening heen uitsteekt, waar hij vervolgens wordt vastgeklikt. En klaar is kees. Geschikt voor paneeldiktes van 80 tot 180 mm.

Kunststof kozijnen met foodsafe beglazing

Kunststof kozijnen met foodsafe glas worden veel gebruikt in de voedselverwerkende industrie. Veelal in combinatie met de hiervoor genoemde paneel omvattende techniek zorgen zij ervoor dat er bij glasbreuk geen splintertje glas in het voedsel verwerkingsproces kan belanden. Om dit te bereiken wordt het glas met speciale folie bekleefd: zogeheten HACCP foodsafe folie. Afhankelijk van eventuele warmte / koude verschillen in de diverse bedrijfsruimtes kan glas met diverse isolatiewaardes worden gekozen.

Neem contact met ons op